• Producent - Psarvard

Spółdzielnia socjalna Psarvard jest podmiotem ekonomii społecznej zatrudniającym osoby z niepełnosprawnościami i zagrożone wykluczeniem społecznym, głównie 50+. Zajmują się szkoleniem psów w kierunku psów pomocniczych, asystujących w różnych dysfunkcjach psychicznych i fizycznych, dogoterapii czy psów ratowniczych.